Vielse og kirkelig velsignelse

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken. For at blive viet i Lillerød Kirke skal mindst én af parterne bo i Sognet eller have tilknytning til kirken f.eks. gennem dåb eller konfirmation.

Tidspunkt for vielsen/velsignelsen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Ved vielse
...skal man dernæst henvende sig til rådhuset i brudens hjemkommune, som udfærdiger en prøvelsesattest. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en prøvelsesattest kun er gyldig i 4 måneder. Prøvelsesattesten sendes herefter til kirkekontoret.

Ved kirkelig velsignelse
af borgerligt indgået ægteskab

...skal man sende kopi af sin vielsesattest til kirkekontoret. 

Se også ... 


Folkekirken.dk/
livets-begivenheder/
Ved vielse


Den Danske Salmebog online

Forslag til bryllups-salmer