Konfirmation

I skoleskemaet på 8. klassetrin står der 'præst/fri' i stedet for kristendom. Det er frivilligt, om man vil gå til præst. Konfirmation er det unge menneskes eget personlige valg. Derfor har man fri, hvis ikke man vil gå til præst. Men man kan godt vælge at gå til præst, selvom man ikke skal konfirmeres ? ... eller er i tvivl, om man vil!

Selve konfirmationen er en flot festgudstjeneste til foråret i Lillerød Kirke. Man skal være døbt for at blive konfirmeret. Men er man ikke døbt endnu, kan det ske, mens man går til præst.

Konfirmationsforberedelse er undervisning i kristendom. I undervisningen går de bibelske tekster i dialog med moderne livsspørgsmål. Form og indhold af undervisningen varierer fra år til år og fra præst til præst. Men fortrolighed med fadervor, trosbekendelsen og en gudstjenestes forløb er et vigtigt formål med konfirmationsforberedelsen. Derfor er deltagelse i et vist antal gudstjenester i Den Danske Folkekirke obligatorisk.

I begyndelsen af skoleåret  kommer der via skolen et introduktionsbrev fra præsten med hjem. Her er bl.a. oplysninger om, hvornår undervisningen begynder.

I Lillerød Sogn er der ingen forhåndstilmelding, men det er en fordel, hvis konfirmanderne har deres personnummer med, når de kommer første gang.

Kirken Præster

> om Konfirmation 
    (Folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation)

Se også ...

 


Aktiviteter > Børn og unge > Konfirmation


Folkekirken.dk > Livets begivenheder > Konfirmation


Den Danske Salmebog online
Forslag til konfirmations-salmer 


 

 

Kgl. Anordning om konfirmation § 1

»Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste«.