Ved fødsel

Fødsler i Lillerød sogn skal indberettes på kirkekontoret - uanset religiøse tilhørsforhold.


Ved indberetningen skal medbringes:

  • Fødselsanmeldelse.
  • Hvis forældrene ikke er gift, afleveres en 'Omsorgs- og ansvarserklæring', som udleveres på sygehuset.
  • Er du udenlandsk statsborger eller ikke født i Danmark, eller er du separeret, skilt eller enke så se www.personregistrering.dk - eller ring til kirkekontoret.


Efter modtagelse af jordemoderanmeldelse fra hospitalet og fødselsanmeldelsen bliver barnet indført i ministerial-bogen for Lillerød Sogn, og fødslen indberettes til kommunens folkeregister og det centrale personregister (CPR).

Barnet får ikke automatisk medlemskab af Folkekirken ved fødslen og kan kun blive medlem af Folkekirken, hvis det er døbt med en kristen dåb - dvs. i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

ALLE børn skal have mindst ét fornavn og ét efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Hvad enten man ønsker dåb eller navngivning, sker dette i begge tilfælde ved anmeldelse til kirkekontoret

Se mere under > Dåb eller > Navngivning.