Død og begravelse

Ved dødsfald er det en fordel at begynde med at rette henvendelse til den præst, man ønsker, skal forestå en kirkelig handling. Man kan endvidere kontakte en bedemand / begravelsesforretning, som vil hjælpe med det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen. En bisættelse betyder, at kisten skal brændes, hvorimod en begravelse er en jordfæstelse på kirkegården.

En bisættelse / begravelse skal altid finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet. Men der kan i ganske særlige tilfælde gives dispensation herfra.

Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med kirkegårdslederen.

Kirkelig begravelse
Var afdøde medlem af Folkekirken, og en præst derfor skal forestå bisættelsen/begravelsen, kontaktes præsten med henblik på en samtale forud for den kirkelige handling.

Ikke-kirkelig begravelse
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - d.v.s. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.

Se også ...


Folkekirken.dk/

livets begivenheder/
> Ved dødsfald ? hvad gør jeg?)


Den Danske Salmebog online
> Forslag til begravelses-salmer