Dåb

Dåb aftales med den præst, der skal forestå dåben, eller ved at kontakte kirkekontoret. Vi vil gerne vide, hvilken søndag dåben skal finde sted, barnets fornavn(e), evt. mellemnavn, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn.

Endvidere skal vi have navn og adresse på mindst tre faddere ? dog højst fem. Barnets gudmoder/gudfader tælles med som fadder ? dog ikke, hvis det er én af forældrene, der bærer barnet. En fadder skal selv være døbt og ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund.

Præsten, som skal døbe barnet, kontaktes for at få en aftale om et tidspunkt for en samtale. Skal barnet døbes uden for sognet, kontaktes præsten ved den pågældende kirke.  

Se også 


Dåbsritualet i Lillerød Kirke


Den Danske Salmebog online

> Forslag til dåbs-salmer


Folkekirken.dk/

livets begivenheder/
Ved dåb


Familiestyrelsen.dk/
samliv/ > Navnelister