Bortkomne attester og navneændring

Generelt kan siges, at henvendelser vedr. attester skal ske til sognet, hvori man bor. Ved spørgsmål i øvrigt kan der altid rettes henvendelse til Kirkekontoret:

Lillerød Sognegård,
Kirkehaven 5, 3450 Allerød
Telefon: 48 17 15 44.

Hvis du har NenID og
- er fødselsregistreret eller døbt i Danmark og
- det drejer sig om en navneattest, dåbsattest eller vielsesattest for dig selv, kan du også  vælge selvbetjening på personregistrering.dk

Se også ... 


Med digital signatur kan du over nettet bestille navne-, dåbs- 
eller vielsesattest for dig selv.

Personregistrering.dk