Præster

Carsten Mulnæs
Kirkebogsførende sognepræst

Kirkevænget 1 A
3450 Allerød

Tlf: 48 17 25 36
Mob.: 42 30 43 20
E-mail: cmu@km.dk

Mandag er fridag

Kirsten Drigsdahl

Sognepræst
Anemonevej 10
3450 Allerød

Tlf: 48 17 04 79
Mob.: 30 30 56 20
E-mail: kid@km.dk

Træffes efter aftale
Torsdag er fridag

Elsebeth Hougaard Jensen

Sognepræst
Furesøbakken 12
3460 Birkerød

Tlf: 45 82 94 80
Mob.: 29 43 63 90
E-mail: ehj@km.dk

Træffes efter aftale 
Fredag er fridag