Ændring af præstekvoter

Større præstekvote i Lillerød Sogn


Indtil d. 1. september 2018 har vi været 2,8 fuldtidspræster ved Lillerød Kirke. Men netop efter d. 1. september kan sognet glæde sig over, at vi har fået forøget præstekvoten med 20%, således at sognet nu har tre fuldtids sognepræster. Forøgelsen af præstekvoten hænger sammen med en udflytning af sognegrænsen mellem Lillerød og Blovstrød, således at den i Allerød Park området flyttes fra den nuværende Amtsvej til den nu mere naturlige Nymøllevej. Det gør, at vi bliver et større sogn.


Som konsekvens heraf er sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen nu ansat 100% ved Lillerød Kirke og tilfører dermed sognet 20% mere præstekvote. Det er vi rigtig glade for og byder hende hermed velkommen som fuldtidspræst ved Lillerød Kirke.