Menighedsrådet 2018-2020

 

Menighedsrådet 2018-2020 blev ved mødet 27/11 2018 konstitueret således:

 

Formand: Lars Bacher
Næstformand: Kate Pepke Pedersen
Kirkeværge: Jørn Buchholt
Kasserer: Carsten Mulnæs (præst)
Kontaktperson: Peter Kryger Sander
Sekretær: Klaus Jørgensen (ansat)

Anker Nissen
Annemarie Timmermann
Arne Frost Nielsen
Bente Bjerre
Elsebeth Hougaard Jensen (præst)
Helge Jørgensen
Jacob Bach Meldal
Kirsten Drigsdahl (præst)
Michael Ungstrup
Per Flemming Jensen

  

Menighedsrådets møder 2019

Her følger en liste over menighedsrådets planlagte møder i 2019. De afholdes alle i sognegården kl. 19.00:

 

Torsdag 24/1

Onsdag 27/2

Torsdag 21/3

Tirsdag 23/4

Onsdag 22/5

Torsdag 13/6

Tirsdag 27/8

Tirsdag 24/9

Onsdag 23/10

Mandag 18/11

 

 

 

Beslutningsprotokoller:

Se beslutningsprotokoller fra afholdte menighedsrådsmøder og dagsorden til kommende møder:


2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015