Vejkirker og andre åbne kirker

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk bruger kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag, eller når man besøger kirke-gården. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje.

Derfor taler man om »vejkirker og andre åbne kirker«.

Begrebet »vejkirke« stammer egentlig fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige »kirkeværter« og ofte med servering af the, kaffe eller saft, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb. Noget lignende gælder 'Fjeldkirker' og 'Naturkirker', som til daglig står åbne for enhver, og hvor kirkefolk fra nær og fjern samles ved særlige højtider.

Mange kirker i Danmark ? også Lillerød Kirke ? har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.

For over 10 år siden besluttede nogle menighedsråd på Sjælland derfor at udarbejde en fælles folder, der fortæller, hvornår kirken er åben, hvad den byder på af seværdigheder osv. 

Siden 2001 har Kirkefondet udgivet 2 brochurer, én for Jylland med 193 kirker og én for Øerne med 201 kirker.

I Lillerød Kirke ligger brochuerene i våbenhuset, og desuden på biblioteker rundt i landet.

 


Hent/læs Kirkefondets brochure om

> Vejkirker på Øerne 

> Vejkirker i Jylland  (pdf filer, åbner i nyt vindue).

 

Læs mere på Kirkefondets website.