Lillerød Kirkes logo

... er oprindeligt tegnet af
arkitekt Hans Haugaard-Jensen

... og blev senere indarbejdet
i sognets segl og stempel.