Kirketjenere

Telefontid: Tirsdag – fredag kl. 9 - 16.
Kirketjenerne har fast fridag mandag.

Kirketjener
Helle Willer

Tlf. 30 14 33 96

Kirketjener
Morten Dam

Tlf.: 53 53 45 64