Folkekirkens ny logo

 

Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, her stiliseret til en form der kombinerer det maskuline og feminine.

 

Cirkelformen er inspireret af døbefonten og henviser til den handling, som gør den enkelte til del af det kristne fællesskab.

 

De små symboler er indsat som udtryk for rummeligheden
i den danske folkekirke.

Symbolerne i cirklen omkring korset kan ses som en parallel visualisering af den folkekirkelige virkelighed.

Nogle gange skal man tæt på for at få øje på mangfoldig-heden. Andre gange skal man langt fra for at få øje på helheden, hvor mangfoldigheden blot fremstår som
et fint filigran.

Se, hvordan det endte
... klik i logoet

Om de enkelte elementer

KORSET er kristendommens centrale symbol.

HJERTET skal pege hen på Guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden.

KIRKEN er indsat som symbol på de konkrete og lokale kristne fællesskaber.

DUEN skal pege hen på Helligånden og er kendt som et symbol på fred.

ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og budbringere.

DAGMARKORSET er indsat som symbol på dåben og har en historisk dimension.

ANKERET er symbol
på håb.

SKIBET er et symbol på den kristne kirke og menighed.

FISKEN er det ældste kristne symbol
for Jesus Kristus,
Guds søn.