Allerøds 5 kirker

Det fælles Aktivitetsudvalg

– i daglig tale kaldet Fællesudvalget – er et samarbejde mellem sognene i Allerød Kommune: Lynge-Uggeløse, Engholm, Lillerød og Blovstrød. Gennem Fællesudvalgets aktiviteter bliver kendskabet til de andre kirker i Allerød styrket.

Fællesudvalget består af 1 repræsentant (primær person) fra hvert menighedsråd og 1-2 frivillige fra hvert sogn. Der er normalt møde i Fællesudvalget 2 gange om året, hvor der evalueres på afholdte arrangementer, og der planlægges nye. Møderne går på skift mellem kirkerne. 

Fællesudvalget har eksisteret siden 2008 og har stået for fælles arrangementer, som har været en stor succes.

Idéen er, at når kirkerne deler udgifterne til arrangementerne, så har Fællesudvalget mulighed for at købe dyrere arrangementer end det ellers er muligt for det enkelte sogn.

Nogle af arrangementerne er der gratis adgang til, men det sker, at der må tages entré, for at det kan løbe rundt. Arrangementer under Fællesudvalget annonceres på kirkernes hjemmesider, i Allerød Nyt og i kirkeblade, samt kirku.dk.

Uanset hvilken kirke, man hører til, kan man deltage i Fællesudvalgets arrangementer.