Gudstjenestens rytme

i Lillerød Kirke ... Klik her


 

 

Kirkeårets rytme

Kirkeårets gang er tegnet af Camilla Thyrring Ludvigsen.

Kirkeårets rytme giver mulighed for at leve med
i et sammenhængende forløb.

Fra søndag til søndag fortæller evangeliet en fortløbende historie om menneskeliv i hverdag, ventetid, glæde og fest, som det spejler sig i den kristne fortælling.

Der er højdepunkter
? men også vigtige mellemstationer til eftertanke.


Læs mere om kirkeåret
og de liturgiske farver
... klik her.

Læs mere om Lillerød Kirkes fire messehageler, som ? med hver sin liturgiske farve ? markerer kirkeårets skiftende 'årstider' 
... klik her.

 

Gudstjeneste i Lillerød Kirke
P. = Præst
M. = Menighed og kirkesanger/kirkekor

Formesse

Bedeslag - præludium ? indgangsbøn
1. salme.
Hilsen: P. Herren være med jer!
M. synger: Og Herren være med dig!
Kollekt: P. læser en bøn, der passer til søndagen.
M. synger: Amen.
1. læsning: P. læser gudstjenestens 1. læsning.
Menigheden står op under læsningen.
2. salme.
2. læsning: P. læser gudstjenestens 2. læsning.
M. står op under læsningen og den efterfølgende trosbekendelse.
Ved dåb kan 2. læsning og den fælles trosbekendelse udelades.

Trosbekendelse

P. Lad os bekende vor kristne tro!
P. og M. siger eller synger trosbekendelsen:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almæg¬tiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, (den hellige), almindelige) kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Dåb

Indledende dåbssalme.
P. læser lovprisning og bøn.
Menigheden rejser sig og står op under dåben til og med Fadervor.
P. læser dåbsteksterne.
P. Dåbsritualet (gentages for hvert barn).
P. og M. beder Fadervor i kor:
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Menigheden sætter sig.
P. holder tale til forældre og faddere.
Afsluttende dåbssalme.
3. salme.

Prædiken

P. Dette hellige Evangelium skriver evangelisten ?..
M. rejser sig og synger:
Gud være lovet for sit glædelige budskab!
P. læser evangeliet.
Menigheden står op under evangelielæsningen.
P. holder prædiken, beder kirkebønnen
og afslutter med den apostolske velsignelse.
Menigheden står op under velsignelsen.
(Evt. motet før 4. salme)
4. salme.

Nadver

P. siger eller messer vendt mod menigheden:
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
P. fortsætter vendt mod alteret:
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:
M. synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
P. Velsignet være han,
som kommer i Herrens navn!
M. synger:
Hosianna i det højeste!
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar alverdens synder,
derfra al trøst begynder; miskundelig
forbarm du dig!
P. beder nadverbøn.
M. synger: Amen.
P. beder fadervor.
M. synger: Amen - Amen.
Menigheden rejser sig.
P. læser indstiftelsesordene.
Herefter samles alle, der ønsker at deltage i nadveren, i kirkens kor, øvrige sætter sig.
Under altergangen spilles orgelmusik, eller kirkesanger/kor synger.
Hvis der under altergangen synges en salme som fællessalme,
vil den stå på nummertavlen som 5. salme.
P. siger bortsendelsesordene.
P. beder takkebøn/afslutningskollekt.
M. synger Amen.

Afslutning

Menigheden rejser sig.
Hilsen: P. Herren være med jer!
M. synger: Og Herren være med dig!
P. lyser velsignelsen.
M. synger:
Amen - Amen - Amen.
5. salme.
Udgangsbøn - postludium/exitus.
Menigheden bliver siddende under postludiet.
Herefter går vi alle ud med dåbsbørnene først.

Gudstjenester

... i Lillerød Sogn

12 førstkommende gudstjenester
incl. kort beskrivelse.

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Præst: Carsten Mulnæs.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

24. mar 10:00
11:00
24. mar 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Præst: Kirsten Drigsdahl.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

31. mar 10:00
11:00
31. mar 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Præst: Kirsten Drigsdahl.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

7. jul 10:00
11:00
7. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Præst: Kirsten Drigsdahl.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

14. jul 10:00
11:00
14. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Præst: Kirsten Drigsdahl.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

21. jul 10:00
11:00
21. jul 10:00 -
11:00

Gudstjeneste

Præst: Carsten Mulnæs.Kirkekaffe i sognegården efter gudstjenesten.

28. jul 10:00
11:00
28. jul 10:00 -
11:00