Klik link i logoet ...

Lillerød Kirke og Skoletjenesten

Historien igennem har der altid været tætte og ubrydelige bånd mellem kirke og skole. Sådan er det også i vores moderne og højteknologiske samfund.

Og Lillerød Kirke har i alle årene prioriteret samarbejdet mellem kommunens skoler og kirken meget højt. Det er vores målsætning, at der til enhver tid er den kortest mulig afstand mellem kirke og skole.

Derfor sætter vi meget stor pris på det frugtbare og givende samarbejde og den åbne og positive dialog, som har udviklet sig mellem Lillerød kirke og sognets to store skoler, Lillerød Skole og Skovvangskolen. En ånd, der også præger vores gode samarbejde med kommunens øvrige skoler.

For at styrke de tætte pædagogiske bånd mellem skole og kirke yderligere har Lillerød Kirke valgt at være en aktiv del af Skoletjenesten i Hillerød Provsti.

Her har vi haft stor glæde af at deltage i mange af de flotte og gennemarbejdede pædagogiske tiltag og projekter, som udbydes til provstiets skoler fra Skoletjenesten.

Et fint eksempel på, at dette samarbejde har styrket kirkens eget børnearbejde, er de mange salmesangs-projekter, hvor kendte salmer først gennemarbejdes indholdsmæssigt i skolen og derefter bliver sunget rundt om i provstiets mange kirker.

I Lillerød Kirke har vi så kunnet glæde os over, at disse 'syng sammen projekter' undervejs har tilført adskillige nye og ivrige medlemmer til Lillerød Kirkes Børne-og Ungdomskor.

Et andet eksempel er den traditionelle julevandring, som i Lillerød Kirke omfatter skoleklasser fra Engholmskolen, Skovvangsskolen og Lillerød Skole.

Elsebeth Hougaard Jensen

 


Læs mere  på Skoletjenestens eget web-site

For børn og unge !


Ingen begivenheder fundet.