Børn og unge - prioriteret indsatsområde

Foto Kjeld Suhr – klik for større foto.

Af menighedsrådets målsætning for valgperioden fremgår det, at børn og unge er prioriteret højt.

»I et sogn med mange børnefamilier skal kirkens aktiviteter styrke appellen til børn, unge og deres familier. Vi ønsker, at befolkningen i sognet skal være glade for at deltage i kirkens liv.«

Det ses bl.a. af præsteopnormering, som nu tilgodeser initiativer som babysalmesang, minikonfirmander, børnevenlige gudstjenester, udvidet samarbejde med skolerne via skoletjenesten samt opsøgende virksomhed på skolerne for at inddrage flere i det børnemusikalske arbejde og derved udvide antallet af kormedlemmer.

Se hvad der sker i menuen her til venstre - god fornøjelse.

Og tag så gerne kontakt, hvis noget af dét skal være del af livet for jeres børn, unge - eller hele familien.

 


 

    

 

 

 

 

For børn og unge !


Ingen begivenheder fundet.