Rollefordeling
og kontaktinfo


Poul-Erik Friis-Larsen

pefl@tdcadsl.dk

tlf. 21 48 67 42

 • Alt med kirkekaffe
 • Kirkeløb og Julevandring 

Peter Kryger Sander

pkryger@live.dk
tlf.: 20 16 30 89

 • Sogne-indsamling
 • Akut kirketjenerhjælp 

Kirketjener(e)

Helle Willer
Tlf. 29 74 25 70
Email: hellewiller@hotmail.com

Morten Dam
Tlf.: 53 53 45 64
Email: mortenbdam@outlook.dk

 • Alle aktiviteter, hvor sognegårdens faciliteter tages i brug. 

Elsebeth
Hougaard Jensen

ehj@km.dk
tlf. 29 43 63 90

 • Høstfest
 • Julevandring
 • Sommerfest for frivillige 

Jennie Maria Davidsen:

jenniedavidsen@hotmail.com
mobil. 27 49 77 11

 • Mini-konfirmander
  Krybbespil med mini'er
 • Junior-konfirmander
  Mariæ bebudelses dag

Kirsten Drigsdahl

kid@km.dk
tlf. 48 17 04 79

 • Pastagudstjenester
 • Fastelavn
 • Palmesøndag
 • Påske- og Pinsedag 

Kim Kyunghee

kimhee33@hotmail.com
tlf. 26 74 49 98

 •  »Gå-bus« for Lillerød skolefør/efter spirekor
 • »Gå-bus« for børnene på Skovvangskolen
 • Alle 'voksne' koncerter
 • Kor-weekend, Korenes 'medvirken' og egne koncerter.

 

 

Sidste år

... havde vi også en hyggelig og afslappet sommerfest for alle kirkens mange frivillige.

Klik på foto — og brug piltaster < og > til at bladre.
X for at lukke vindue.


 

Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst
Poul-Erik Friis-Larsen, medlem af menighedsrådet